Lech Wojtasik

Lech Wojtasik brał udział w wielu prestiżowych konkursach, poniżej wybrane projekty.

Koncepcja rewitalizacji obiektów wchodzących

w skład zespołu stacji kolejowej Piła Główna wpisanych do rejestru zabytków woj. wlkp.

Plus Energy Prefab House

Nagroda główna Future Project Awards 2012 w kategorii Sustainability Prize za Plus Energy Prefab House.